Τεχνικά Χαρακτηριστικά-Πιστες-Βασιλίτσα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ονομα Τεχνικά χαρακτηριστικά
Εναέριος τριθέσιος αναβατήρας Μήκος:1.016μ.-Υψομετρική διαφορά:183μ.
Στρούγκα Μήκος:1.040μ.
Γαλανή Μήκος:1.060μ.
Δρόμος Μήκος:1.680μ.
Εναέριος Διθέσιος αναβατήρας Μήκος:913μ.-Υψομετρική διαφορά 313μ.
Πηγές Μήκος:1.060μ.
Δίας Μήκος:1.000μ.
Λίμνες Μήκος:1.850μ.
Δίστρατο Μήκος:1.630μ.
Συρόμενος Αναβατήρας Ελίμεια Μήκος:1.060μ.-Υψομετρική διαφορά 272μ.
Συνδετική Μήκος:700μ.
Ελιμεία1 Μήκος:1.100μ.
Ελιμεία2 Μήκος:1.100μ.
Δάσος Μήκος:2.052μ.
Δρόμος Μήκος:2.080μ.
Συρόμενος Αναβατήρας Μιγδάνης Μήκος:800μ.-Υψομετρική διαφορά 224μ.
Αννίτσα Μήκος:920μ.
Συρόμενος Αναβατήρας Μήκος:980μ.-Υψομετρική διαφορά 296μ.
Σαμαρίνα Μήκος:1.020μ.
Στρατιώτης Μήκος:1.080μ.
Baby lift Μήκος:360μ.
Baby lift Μήκος:170μ.

 

Τηλέφωνο:

Χάρτης Χιονοδρομικού

Click to enlarge

Χρήσιμα Links